Ünal:Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk

Ünal:Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk

Mahir Ünal: -“Şu­an­da El­bistan’ın, 4 yılın so­nun­da hiç­bir ek­si­ği kal­ma­dı kar­deş­le­rim.”,-”Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk.”

Vefatlar

1 ŞUBAT 2016'dan Sonra Ebedi Âleme Uğurladıklarımız
1 ŞUBAT 2016dan Sonra Ebedi Âleme Uğurladıklarımız

Güncel

Kul­lar Gö­le­ti Ve Su­la­ma­sı İnşa­atı Ça­lış­ma­la­rı Devam Edi­yor
Kah­ra­man­ma­raş ili Nur­hak il­çe­si sı­nır­la­rı içe­ri­sin­de bu­lu­nan Çay De­re­si üze­rin­de inşa edi­lecek olan Kul­lar Gö­le­ti Ve Su­la­ma­sı in­şa­atı ça­lış­ma­la­rı hızla devam edi­yor. DSİ

Politika

Ünal:Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk
Mahir Ünal: -“Şu­an­da El­bistan’ın, 4 yılın so­nun­da hiç­bir ek­si­ği kal­ma­dı kar­deş­le­rim.”,-”Ver­di­ği­miz söz­le­ri tut­tuk.”

Sağlık

Bölge Hastanesi İçin 558 AdetDeprem Simülatörü Üretiliyor
Yaklaşık 100 milyon TLye mal olacak 300 Yataklı Bölge Hastanesi için 558 adet deprem simülatörü yapılıyor. Olası deprem anında bile ameliyata devam edilebilmesi için 558 adet kolonun altına yerleştirilecek olan simülatörler için yerleş

Eğitim / Kültür

Şa­ka­lar'ın hi­kâ­ye ki­ta­bı ya­yım­lan­dı
Şa­ka­ların hi­kâ­ye ki­ta­bı ya­yım­lan­dı

Spor

Ult­ra­ma­ra­to­nun 7.'si Dü­zen­len­di
Kaymakam Akkoyun: -”Biz­ler böyle et­kin­lik­lere büyük önem ve des­tek ve­ri­yo­ruz. Bu ma­rato­nun dü­zen­len­me­sin­de büyük emeği olan İbra­him Şahine te­şek­kür edi­yo­rum.”

Ekonomi

IPARD II Lansman Programları Muhteşem Bir Start Verdi
IPARD II Lansman Programları Muhteşem Bir Start Verdi